Notamment recherche de livre

 

Auteur: Łubieński, Władysław
Titre: Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych, to iest w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, królestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach, geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony. Opisaniem religii, rządów, rewolucyi, praw, zwyczaiow, skarbow, ciekawości y granic każdego kraiu, z autorów francuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebranym przyozdobiony… Dla ciekawego nie próżnuiącego oka polskiego podany.
Lieu: Wrocław
Editeur: Druk Akademii Societatis Jesu
Date: 1740
Description
Notes
Prix: 19000 PLN