Notamment recherche de livre

 

Auteur: Daniłowicz, Ignacy

Titre: O Cyganach. Wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, dnia 30 czerwca 1824 roku, przez... z dodaniem wyrazów i wzorów odmian grammatycznych języka tego narodu.

Lieu: Wilno

Editeur: W Drukarni A. Marcinowskiego

Date: 1824

Description

Notes

Prix: 1400 PLN