Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez X. Iana Aloyzego Kuleszę

Titre: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, Oycami SS. mianowićie greckiemi y historyą kościelną przez X. Jana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu Theologa obiasniona. Od przyiętey Unii Boga z człowiekiem Roku 1704

Lieu: w Wilnie

Editeur: W Drukarni Akademickiey

Date: 1704

Description: 4to, pages [4], 344

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1200 PLN