Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bartoszewicz, Juljan

Titre: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy i prymasi Królestwa Polskiego. Wizerunki z galeryi łowickiej, objaśnione tekstem historycznym przez...

Lieu: Warszawa

Editeur: Litogr. Pecq et Comp., Dzwonkowski i Sp., druk J. Ungra.

Date: -

Description

Notes

Prix: 3800 PLN