Notamment recherche de livre

 

Auteur: Niesiecki, Kacper

Titre: Korona polska przy złotey wolności starożytnemi wszystkich katedr, prowincyi, y rycerstwa kleynotami, heroicznym męstwem y odwagą naywyższemi honorami a naypierwey cnotą, pobożnością, y świątobliwością ozdobiona... T. 1-4.

Lieu: Lwów

Editeur: Druk. Collegium Societatis Iesu

Date: 1728-1743

Description

Notes

Prix: 24000 PLN