Notamment recherche de livre

 

Auteur: Część poetyczna Seweryny Duchińskiej. Wstęp prozą Hr. Wojciecha Dzieduszyckiego. Rysunki Walerego Eljasza

Titre: Królowie Polscy w obrazach i pieśniach

Lieu: Poznań

Editeur: Nakł. Karola Kozłowskiego ; Drukarnia Dziennika Poznańskiego

Date: 1893

Description: 32,5 × 24 cm, pages [2], XV, 128, [3], 48 ill. on the separate cards (include 44 with pictures with kings)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 850 PLN