Notamment recherche de livre

 

Auteur: Niemirowski, Adam

Titre: Wykład notaryatu. Dziejowy i porównawczy. Skreślił (...). Część szczególna.

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk K. Kowalewskiego ul. Królewska N. 23.

Date: 1876

Description

Notes

Prix: 700 PLN