Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez X. Hilaryona Karpińskiego

Titre: Lexykon geograficzny, dla gruntownego poięcia gazet i historyi z różnych autorów zebrany, przetłumaczony i napisany przez x. Hilaryona Karpińskiego, Z. S. Bazylego w prowincyi litewskiey kapłana i teologa. Po śmierci iego, z przydatkiem odmian, które zaszły, z wykładem na początku terminów geograficznych, i słownikiem nazwisk łacińskich na końcu położonym, do druku podany

Lieu: Warszawa

Editeur: w Drukarni J. K. M. XX. Bazylianow

Date: 1766

Description: 4to, pages unnumbered 24, numbered 684, 2 maps

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1400 PLN