Notamment recherche de livre

 

Auteur: Gorkowski, Andrzej

Titre: Relacya poselstwa Jaśnie wielmożnego Jmci pana Stanisława Małachowskiego wojewody poznańskiego do traktatu Karłowickiego oraz różnych kommisyi po tym traktacie nastąpionych, ku ciekawości y pożytkowi obywatelów powtórnie, z niektóremi z rękopism przydatkami, do druku podana.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni J. Królewskiey Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Date: 1778

Description

Notes

Prix: 2400 PLN