Notamment recherche de livre

 

Auteur: Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz

Titre: Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez... Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F. K. Martynowskiego. T. 1-4.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakład i druk S. Orgelbranda Synów

Date: 1885-1887

Description

Notes

Prix: 2200 PLN