Notamment recherche de livre

 

Auteur: Marcin Bielski

Titre: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy. Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. Przedrukowana

Lieu: w Warszawie

Editeur: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Date: 1764

Description: folio, cards [7], pages 856, cards [5] Rejestr

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 2600 PLN