Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bartoszewicz, Julian

Titre: Królowie polscy, wizerunki zebrane i rysowane przez Alexandra Lessera, objaśnione tekstem historycznym przez...

Lieu: Warszawa

Editeur: Zakład Artystyczno-Litograficzny, Adolf Pecq & Соmр.

Date: 1860

Description

Notes

Prix: 6000 PLN