Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez Jul. Urs. Niemcewicza

Titre: Śpiewy historyczne: z muzyką i rycinami

Lieu: wyciśnięto w Warszawie

Editeur: wyciśnięto w Drukarni Nro 646 przy Nowolipiu

Date: 1816

Description: 21 cm, pages 441, [9], cards ill. [65], pages [4] with music notation [copperplate]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 1150 PLN