Notamment recherche de livre

 

Auteur: Kołudzki, Augustyn

Titre: Thron oyczysty albo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich. Z różnych approbowanych autorów, od pierwszego Lecha, aż do teraźnieyszych czasów, zupełną w sobie życia y dzieł ich nieśmiertelnych zamykaiący hystoryą, przez… sędziego inowłocławskiego. Z przydatkiem niektórych okoliczności respektem gliniańskiej transakcyi, szwedzkiey za Iana Kazimierza woyny y toruńskiey hystoryi powtórnie potomnym na wzór wystawiony czasom.

Lieu: Poznań

Editeur: W Drukarni Akademickiey, kosztem Iózefa Wolńskiego Bibliop:

Date: 1727

Description

Notes

Prix: 2800 PLN