Notamment recherche de livre

 

Auteur: Linde, Samuel Bogumił

Titre: O statucie litewskim, ruskim językiem i drukiem wydanym, wiadomość. Z dwiema rycinami.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. i drukiem Zawadzkiego i Węckiego

Date: 1816

Description

Notes

Prix: 2100 PLN