Notamment recherche de livre

 

Titre: Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu, na pol­ski ięzyk, z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześcijańskiego powssechnego przyięthey, nowo wyłożona.
Lieu: Kraków
Editeur: Drukarnia Szarffenbergerów
Date: 1561
Description
Notes
Prix: 25000 PLN