Notamment recherche de livre

 

Auteur: Januszowski Jan

Titre: Statuta, Prawa y Constitucie Koronne Łacińskie y Polskie, z Statutów Łaskiego i Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane. Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa y paragraphy, Za powodem Iaśnie Wielmożnego świeżey pamięci Pana Mikołaia Firleia z Dąbrowice, Wojewody Krakowskiego etc., Spisane, sporządzone y wydane przez…

Lieu: Kraków

Editeur: W Architypographiiey Kró: I.M. Łazarzowey

Date: 1600

Description

Notes

Prix: 12500 PLN