Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez Pana La Combe

Titre: Historya odmian zaszłych w Państwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem przez Jmci Pana La Combe na polski ięzyk przez Grzegorza Kniazewicza Soc. Jesu przełożona

Lieu: Warszawa

Editeur: W drukarni J.K. Mci y Rzpltey w Kollegium XX. Jezuitów

Date: 1766

Description: Folio, pages [2], 172, [12]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 720 PLN