Notamment recherche de livre

 

Auteur: Gutowski, Waleryan

Titre: Kwadraiezymał cały albo kazania w polskim ięzyku. Na ewangelie każdodzienne, zupełnego postu świętego. Z większey części niegdy miane, po różnych kościołach krakowskich, od Przewielebnego Oyca... Z obszernym indexem, który sobie roztropny y mądry czytelnik na wszystkie prawie w całym roku przypadaiące niedziele, barzo łatwo potrafi akkomodować.

Lieu: Kraków

Editeur: W Drukarni Mikołaia Alexandra Schedla, J.K.M. Ordynareynego Typographa

Date: 1688

Description

Notes

Prix: 2500 PLN