Notamment recherche de livre

 

Titre: Konfederacja Generalna Omnium Ordunum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae; Na Konwokacyi Generalney Warszawskiey uchwalona. Dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Kwietnia; Roku Pańskiego Tysiącznego Siedmset Trzydziestego trzeciego.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium Xięży Scholarum Piarum

Date: 1733

Description

Notes

Prix: 500 PLN