Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki Jana Matejki. Tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski

Lieu: Wiedeń

Editeur: Nakład Maurycego Perlesa

Date: 1893

Description: 40 cm, pages [4], 101, [1], cards ill. 44 (heliogravures)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1200 PLN