Notamment recherche de livre

 

Auteur: Koczyński, Michał

Titre: Prawo przemysłowe austryackie.(Nowa Ustawa Przemysłowa) z 15 marca 1883 oraz utrzymane w swej mocy przepisy z dawniejszej ordynacyi przemysłowej z 1859 r. tudzież późniejsze ustawy i rozporządzenia zestawił, przetłumaczył i objaśnił z przygotowawczych prac ustawodawczych i z odnośnej co do pozostałych przepisów jurysprudencyi...

Lieu: Kraków

Editeur: Nakł. handlu książek M. Taffeta

Date: 1883

Description

Notes

Prix: 150 PLN