Notamment recherche de livre

 

Auteur: od Xziędza Tomasza Młodzianowskiego

Titre: Kazania i Homilyie Na Niedźiele Doroczne, Także Swieta Uroczystsze, Dla Większey Chwały Boga Króla Krolow: Nayiasnieyszey na zawsze krolowy Polskiy, Bogarodzicy Panny, Czci. Na cztery Tomy rozłożone. T. 1-4.

Lieu: Poznań

Editeur: W Drukarni Collegium Poznanskiego Societatis Iesu

Date: 1681

Description:Folio, cards [2], pages 457, [1], cards [7] ; cards [2], pages 516 [i.e. 517, 1], cards [7] ; cards [2], pages 531, [1], cards [6] ; cards [2], pages 618, cards [7]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 2600 PLN