Notamment recherche de livre

 

Auteur: Kozłowski, Karol

Titre: Album Wojska Polskiego z 1831 roku zawierające dwanaście tablic odręcznie kolorowanych rysunku Jul. Kossaka, W. Eliasza, W. Mottego i innych artystów. Wydał... Wydanie drugie.

Lieu: Poznań

Editeur: Nakładem wydawcy. Czcionkami Drukarni „Dziennika Poznańskiego”

Date: 1887

Description

Notes

Prix: 2600 PLN