Notamment recherche de livre

 

Auteur: J. Jaroszewicz

Titre: Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. I-III

Lieu: Wilno

Editeur: nakł. Rubena Rafałowicza Księgarza Wileńskiego

Date: 1844 - 1845

Description: 23 cm ; [4], IV, 240 pages ; [4], II, 313 pages ; [6], 273, [9] pages]

Notes: complete clean copy in well-preserved ornamented leather bdg. from period

Prix: 1600 PLN