Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez Łukasza Gornickiego

Titre: Dzieie w koronie polskiey za Zygmunta I. y Zygmunta Augusta, aż do śmierci iego, z przytoczeniem niektórych postronnych ciekawośći od roku 1538. aż do roku 1572. Przez Łukasza Gornickiego. Tykocińskiego y Wasiłkowskiego Starostę. Spisane na żądanie wielu, za staraniem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Franciszka Bielińskiego Marszałka Wielkiego koronnego temi czasy powtornie przedrukowane. Z przydatkiem Pretensyi y Interessow Polski do postronnych Potencyi y tych do Polski

Lieu: W Warszawie

Editeur: W Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká Typográphá J. K. M.

Date: MDCCLIV (1754)

Description: 4vo, cards [4], pages 237 [i. e.236], card fold-out 1 with "Genealogia Familij Kettlerowskiey..."

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 700 PLN