Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Starożytności polskie. Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane. T. 1-2

Lieu: Poznań

Editeur: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Date: 1842 - 1852

Description: 25 cm, pages [6], 594, litograpgy 1 ; pages [2], 800, litography 4, card fold-out 1

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1800 PLN