Notamment recherche de livre

 

Auteur: -

Titre: Klucz prognostykarski to iest rzetelne obiasnienie słów i przezwisk niewyrozumianych, których astrologowie w kalendarzach i prognostykach swoich używaią, a przez to państwa, miasta i osoby pewne rozumieią. Z przydatkiem słonecznego wschodu i zachodu: dla wygody do nakręcenia zegarków różnych i praktyki gospodarskiey, na merydyanach przezacnych państw, królestw, xiestw i miast, a nayprzód Korony Polskiey y W.X.L. [...] Znowu za pozwoleniem Zwierzchności Duchowney przedrukowany

Lieu: Supraśl

Editeur: W Drukarni XX. Bazylianów

Date: 1768

Description: 4vo, cards unnumbered 34, figure in woodcut 1

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1100 PLN