Notamment recherche de livre

 

Titre: Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pań. MDCXXVIII. Dnia 18 Lipca.

Lieu: W Krakowie

Editeur: Cum Gratia et Priuilegio SRM. W Drukarni Andrzeia Piotrkowczyka, Krola JM Typographa

Date: -

Description

Notes

Prix: 400 PLN