Notamment recherche de livre

 

Titre: Constitvcie Seymv Walnego Koronnego szescniedzielnego warszawskiego Roku Panskiego M.DC.XLIX Dnia 22. Listopada.

Lieu: W Krakowie

Editeur: W Drukarni Stanislawa Piotrkowczyka I.K.M. Typographa

Date: -

Description

Notes

Prix: 1200 PLN