Notamment recherche de livre

 

Titre: Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599, teraz [...] przedrukowane.

Lieu: W Wrocławiu

Editeur: W Drukarni Akademickiey Coll. Soc. Iesu

Date: 1740

Description

Notes

Prix: 1700 PLN