Notamment recherche de livre

 

Auteur: Trębicki, Antoni

Titre: Prawo polityczne i cywilne Korony Polskiey y Wielkiego Xięztwa Litewskiego to iest: Nowy Zbiór praw Oboyga Narodów... T. 1-2.

Lieu: Warszawa

Editeur: W drukarni P. Dufour

Date: 1789, 1791

Description

Notes

Prix: 4200 PLN