Notamment recherche de livre

 

Titre: Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony. Cz. 1-2.
Lieu: Warszawa
Editeur: Druk S. Orgelbranda
Date: 1853
Description
Notes
Prix: 12000 PLN