Notamment recherche de livre

 

Titre: Przywileie y Constitucie seymowe za panowania iego królewskiey Mći Iana III. Roku Pańskiego 1676.

Lieu: Kraków

Editeur: W Drukarni Dziedziców Krzysztofa Schedla I.K.M. Typogr.

Date: 1676

Description

Notes

Prix: 1300 PLN