Notamment recherche de livre

 

Titre: Polska w krajobrazie i zabytkach. Autorzy artykułów: Aleksander Janowski, Alfred Lauterbach, Juliusz Kłos, Władysław Miedniak, Mieczysław Orłowicz, Mariusz Zaruski. Zdjęcia: Bułhak, Marcinkowski, Jaroszyński, Poddębski i inni. Fotografie zebrał i ułożył prof. Wł. Dzwonkowski. T. 1-2.

Lieu: Warszawa

Editeur: Wyd. Tadeusza Złotnickiego

Date: 1930

Description

Notes

Prix: 2500 PLN