Notamment recherche de livre

 

Auteur: Brzękowski, J., Chwistek, L., Smolik, P., Strzemiński, W.

Titre: O sztuce nowoczesnej: Nowa sztuka na Zachodzie. Tragedja naturalizmu. Sztuka a rzeczywistość. Sztuka nowoczesna w Polsce.

Lieu: Łódź

Editeur: Wyd. Tow. Bibljofilów

Date: 1934

Description

Notes

Prix: 2200 PLN