Notamment recherche de livre

 

Auteur: Wyżycki, Józef Gerald

Titre: Zielnik ekonomiczno-techniczny: czyli opisanie drzew, krzewów i roślin dziko rosnących w kraju, jako też przyswojonych, z pokazaniem użytku ich w ekonomice, rękodziełach, fabrykach i medycynie domowej, z wyszczególnieniem jadowitych i szkodliwych. T. 1-2

Lieu: Wilno

Editeur: drukiem Józefa Zawadzkiego

Date: 1845

Description: 23 cm, pages XII, 407, [3] ; pages [4], 555, [2], litography 1

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 820 PLN