Notamment recherche de livre

 

Auteur: Ossoliński, Józef Maksymilian

Titre: Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polsce albo o Polsce pisali, oraz o ich dziełach, z roztrząśnieniem wzrostu i różney kolei ogólnego oświecenia, jako też szczególnych nauk o Narodzie Polskim. T. 1-4.

Lieu: Kraków, Lwów

Editeur: w Drukarni Gröblowskiéy J. Mateckiego, w Druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich

Date: 1819, 1822, 1852

Description

Notes

Prix: 4200 PLN