Notamment recherche de livre

 

Auteur: Flamm, F.

Titre: Interpretacya kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego. Przez (...) b. Obrońcę przy Senacie, Adwokata przysięgłego. T. 1. (więcej nie ukazało się). Wstęp.

Lieu: Warszawa

Editeur: Warszawska Druk. i Litografja

Date: 1888

Description

Notes

Prix: 300 PLN