Notamment recherche de livre

 

Auteur: Manteuffel, Gustaw

Titre: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Przedmowę napisał J.I. Kraszewski

Lieu: Poznań

Editeur: Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego

Date: 1879

Description: 29,5 cm, pages IX, [1], 168, [1], cards ill. 21 (woodcuts), maps 3 (litography)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1500 PLN