Notamment recherche de livre

 

Auteur: Szczerbic, Paweł

Titre: Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie nowo z łacińskiego y z niemieckiego na polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone. Przez ... na ten czas syndika lwowskiego.

Lieu: Lwów

Editeur: Kosztem y nakładem tegoż Pawła Szczerbica własnym.

Date: 1581

Description

Notes

Prix: 10500 PLN