Notamment recherche de livre

 

Titre: Encyklopedja Powszechna S. Orgelbranda. Z ilustracjami i mapami. T. 1-18.

Lieu: Warszawa

Editeur: Wydawnictwo Towarzystwa Akcyjnego Odlewni Czcionek i Drukarni S. Orgelbranda Synów

Date: 1898-1904; 1911-1912.

Description

Notes

Prix: 1800 PLN