Notamment recherche de livre

 

Auteur: Groicki, Bartłomiej

Titre: Artykuły prawa Maydeburskiego Które zowią Speculum Saxonum. Z łacińskiego ięzyka na Polski przełożone y znowu drukowane Roku Pańskiego 1629. A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Lieu: Przemyśl

Editeur: W Drukarni Societatis Jesu

Date: 1760

Description

Notes

Prix: 400 PLN