Notamment recherche de livre

 

Auteur: Jeziorański, Feliks

Titre: Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktów notaryalnych obowiązujące w Król. Polsk. z objaśnieniami (...) b. Sędziego Sądu Apelacyjnego w Król. Polskiem. Część 1-3.

Lieu: Warszawa

Editeur: Drukiem S. Orgelbranda Synów; W Drukarni Noskowskiego

Date: 1881, 1896

Description

Notes

Prix: 550 PLN