Notamment recherche de livre

 

Titre: Encyklopedya obrazowa systematyczna, z 226 tablic wizerunków złożona, do wszelkiego dzieła encyklopedycznego za objaśnienie służąca.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. J. Glücksberga.

Date: 1838

Description

Notes

Prix: 3000 PLN