Notamment recherche de livre

 

Auteur: Boleslavivsz Boleslaviusz Boleslavius Bolesławiusz, Klemens

Titre: Przeraźliwe echo trąby ostateczney, abo cztery rzeczy ostátnie, człowieka czekaiące. Przez X. Klemensa Boleslavivsza Zakonu S. Franciszka strictioris obseruantiae reformatá prowincyey Wielko-Polskiey, S. T. lectorá y diffinitora. Rytmem polskim rzetelnie w chrześćiáńskich uszách odnowione wszystkim ludziom na postrach y zbawienie teraz na żądanie wielu Bogoboynych ludzi z dokładem po trzecie przedrukowane

Lieu: Kraków

Editeur: w Drukarni Mikołaja Alex. Sche dla J. K. M. Ordynar. typ. R. P.

Date: 1695

Description: 8vo, cards [3], pages 213

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 800 PLN