Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez J. U. Niemcewicza

Titre: Dzieje panowania Zygmunta III, Krola Polskiego, W-go Xięcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazow: Żmudz: Kiiows: Wołyńs: Podols: Podlas: Smoleńs: Siewiers: Inflantsk: i Czerniechowskiego, Dziedzicznego Króla Szwedów, Gotów i Wandalów : z wizerunkami. T. 1-3

Lieu: wytłoczono w Warszawie

Editeur: Drukiem Zawadzkiego i Węckiego

Date: 1819

Description: 23 cm, pages XC, 539, [5], cards ill. [4] ; pages 608, [12], cards ill. [5] ; pages 657, cards ill. [4], cards fold-out [3]

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 2200 PLN