Notamment recherche de livre

 

Auteur: Karłowicz, Jan ; Kryński, Adam ; Niedźwiedzki, Władysław

Titre: Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją… T. I-VIII

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakładem prenumeratorów i Kasy im. Mianowskiego. W Drukarni E. Lubowskiego i Ski. W Drukarni „Gazety Handlowej”. W Drukarni Współczesnej

Date: 1900 - 1927

Description: 26,5 cm, pages XII, [2], 955, [3]; XII, [1], 1089, [1]; XIV, [2], 935; XV, [1], 1036; XV, [1], 827; XVI, 794; XVII, [1], 1161; [4], 744, V-XVIII, [2]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1600 PLN