Notamment recherche de livre

 

Auteur: Ie[g]o M. Ksiedza Stanislavva Karnkovvskiego

Titre: Messiasz albo kazania o vpadkv y napravvie rodzaiv lvdzkiego przez przyśćie na świat Pana naszego Jesvsa Christvsa Syna Bożego ; przydane na końcu tegosz auctora Kazanie o dvvoiakim kosciele chrześćijańskim

Lieu: W Poznaniu

Editeur: [Wdowa Wolrabowa]

Date: 1597

Description: Folio, cards [6], pages 248, 43

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 6000 PLN