Notamment recherche de livre

 

Auteur: Bohusz, Xawier

Titre: O początkach narodu i języka litewskiego: rozprawa przez Xawiera Bohusza napisana, a na publicznym posiedzeniu […] Towarzystwa Warszawskiego r. 1806 d. 12 grudnia czytana

Lieu: Warszawa

Editeur: w Druk. Gazety Warszawskiey

Date: 1808

Description: 17 cm, pages [2], 207, cards ill. 1

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1100 PLN